1.-Ateljen-och-Lillstugan-2.JPG

2.-Lottas-atelje.JPG

3.-Ateljen-23-november-2015.JPG

5.-Lillstugan.JPG

6.-Inne-i-Lillstugan.JPG

10.-Foersta-frosten.JPG

12.-Morgonrodnad-8-december-2015-utsikt-fraan-Farfarsgaaden.JPG

8.-Baattur-i-Ajaur.JPG

9.-Solnedgaang-oever-Ajaursjoen.JPG

7.-En-bjoern-paa-Farfarsgaarden.JPG

11.-Renskiljning-i-Ajaur.JPG

5.-julstaemning-paa-farfarsgaarden.JPG